Η μονάδα μας συνδέετε απευθείας με τα 3 μεγαλύτερα λιμάνια της Ελλάδος, Περαιάς, Πάτρα και Ηράκλειο. Είμαστε ενας μεγάλος προμηθευτής για εταιρείας που είναι τυποποιιητές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό , καθώς μπορούμε και τους προμηθεύουμε χύμα Α ύλη σε βυτία αλλά και σε συγκεκριμένα φορτία εμπορευματοκιβωτίων. των 28.000 και 23.000 λιτ.

Τα είδη που προσφέρουμε είναι:

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
Βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
Παρθένο ελαιόλαδο
Ελαιόλαδο
ελαιόλαδο ραφινέ.
Πυρινέλαιο